Mr. FAP (bộ mới) phần 38: Món quà giáng sinh

Cho đi để nhận lại, chân lý cuộc đời liệu có đúng trong hoàn cảnh này?

 Mr. FAP (bộ mới) phần 38: Món quà giáng sinh