Wednesday, December 21, 2016

Mr. FAP (bộ mới) phần 41: Món quà noel

Trong phần trước đó, chúng ta đã thấy vẻ mặt thực sự của Della khi cô ấy cắt đi mái tóc dài của mình, còn trong tình huống mới này thì sao?

 Mr. FAP (bộ mới) phần 41: Món quà noel

No comments:

Post a Comment