Mr. FAP (bộ mới) phần 55: Chú chó hung dữ

Nuôi chó dữ nhiều cái được lợi đó chứ. ^^

 Mr. FAP (bộ mới) phần 55: Chú chó hung dữ