Mr. FAP (bộ mới) phần 62: Chú cá dễ thương

Chuyện một chàng trai độc thân đi câu cá và xem thần tượng của mình dẫn chương trình dự báo thời tiết...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 62: Chú cá dễ thương