Sunday, December 25, 2016

Mr. FAP (bộ mới) phần 76: Báo thức tự động

Đây là chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng năng lượng ánh sáng mặt trời, bạn có hiểu được cơ chế tắt báo thức của nó thế nào không?

 Mr. FAP (bộ mới) phần 76: Báo thức tự động
Vì sao báo thức tự tắt nhỉ? ._.

No comments:

Post a Comment