Tuesday, December 27, 2016

Mr. FAP (bộ mới) phần 87: Chuyến tàu đến Busan

Một loại virus bí ẩn bất ngờ lây lan tại Hàn Quốc, biến người bình thường trở thành xác sống - thứ sinh vật mất hết lý trí, chỉ còn biết tấn công kẻ khác. Những vụ bạo loạn do zombie liên tục xảy ra trên diện rộng, nhưng được chính phủ che đậy bằng lý do khủng bố.

 Mr. FAP (bộ mới) phần 87: Chuyến tàu đến Busan

No comments:

Post a Comment