Bựa nương (bộ mới) phần 28: Chú và cháu

Những điều xảy ra ở tuổi thơ ảnh hưởng ít nhiều đến thái độ sống lúc trưởng thành...

 Bựa nương (bộ mới) phần 28: Chú và cháu