Bựa nương (bộ mới) phần 29: Kẻ trộm kim cương

Có những thứ còn đắt giá hơn cả kim cương.

 Bựa nương (bộ mới) phần 29: Kẻ trộm kim cương