Bựa nương (bộ mới) phần 31: Khổ như chó

Cái số chó với má nó khổ lắm, kiếp sau hãy làm mèo để thành bá chủ thế giới...

 Bựa nương (bộ mới) phần 31: Khổ như chó