Mr. FAP (bộ mới) phần 130: Đi tìm gái tốt

Liệu điều ước có được thần đèn biến thành hiện thực?

 Mr. FAP (bộ mới) phần 130: Đi tìm gái tốt