Mr. FAP (bộ mới) phần 138: Bùa tùng dịch

Có một cái làng, vào buổi chiều hoàng hôn... người ta gọi là làng như cái hôn...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 138: Bùa tùng dịch