Thursday, January 5, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 145: Độc thân xấu tính

Thảm thương thay cho số phận độc thân của anh chàng tóc đỏ trong truyện này, phải chăng anh ấy sống ở Việt Nam nhỉ?

 Mr. FAP (bộ mới) phần 145: Độc thân xấu tính

No comments:

Post a Comment