Friday, January 6, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 149: Cứu người chết đuối

Kỹ năng cứu người chết đuối là vô cùng quan trọng, chỉ cần sai một động tác nhỏ thôi thì cũng khiến ta ân hận cả đời. :))

 Mr. FAP (bộ mới) phần 149: Cứu người chết đuối

No comments:

Post a Comment