Mr. FAP (bộ mới) phần 150: Món quà giáng sinh (2)

Cái kết không như nguyên gốc, một cách gây cười kinh điển của truyện hài Hàn Quốc.

 Mr. FAP (bộ mới) phần 150: Món quà giáng sinh (2)