Mr. FAP (bộ mới) phần 155: Que diêm màu đen

Tôi thật không hiểu trong đầu cô bé bán diêm đang nghĩ đến điều gì. 😂

 Mr. FAP (bộ mới) phần 155: Que diêm màu đen