Mr. FAP (bộ mới) phần 156: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Có những cái chết thà không chết theo kiểu đó còn hơn. :))

 Mr. FAP (bộ mới) phần 156: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa