Mr. FAP (bộ mới) phần 160: Bắc Đẩu Thần Quyền

Đã xuất hiện Hắc Nữ Vương, với tuyệt chiêu vô cùng kinh dị. :))

 Mr. FAP (bộ mới) phần 160: Bắc Đẩu Thần Quyền