Sunday, January 8, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 164: Món quà giáng sinh (3)

Cái truyện gốc nó hay và ý nghĩa thế nào thì cái truyện chế nó bôi bác và lầy lội thế đó. -_-

 Mr. FAP (bộ mới) phần 164: Món quà giáng sinh (3)

No comments:

Post a Comment