Tuesday, January 10, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 172: Chuyến tàu màu đen

Truỵện mang tính ẩn dụ cực kỳ cao, không phải ai cũng đủ khả năng để hiểu. :v

 Mr. FAP (bộ mới) phần 172: Chuyến tàu màu đen

No comments:

Post a Comment