Mr. FAP (bộ mới) phần 175: 10 giây định mệnh

10 giây thôi cũng làm bên biết bao nhiêu chuyện, trong 10 giây đó, một chàng trai có thể cởi áo, cởi quần, bỏ áo giáp...

 Mr. FAP (bộ mới) phần 175: 10 giây định mệnh