Thursday, January 12, 2017

Mr. FAP (bộ mới) phần 182: Đùa với phụ nữ

Cư dân mạng đã nói rõ rồi: Không nên đùa với phụ nữ, vì phụ nữ ví như hổ dữ, bạn trèo lên lưng nó có nghĩa là sớm muộn gì bạn cũng bị nó ăn thịt. :v

 Mr. FAP (bộ mới) phần 182: Đùa với phụ nữ

No comments:

Post a Comment