Tuesday, February 14, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 106: Thằng cù lần (2)

Giả vờ ngây ngô nhưng thực chất thì vô cùng nguy hiểm, đó là phẩm chất vô cùng đáng quý. :v

 Bựa nương (bộ mới) phần 106: Thằng cù lần (2)

No comments:

Post a Comment