Wednesday, February 15, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 110: Chú chó có nghĩa

Người yêu chê ta khó nhưng chó thì không bao giờ chê chủ nghèo, luôn tuyệt đối trung thành đôi khi đến mức mù quáng.

 Bựa nương (bộ mới) phần 110: Chú chó có nghĩa

No comments:

Post a Comment