Bựa nương (bộ mới) phần 117: Trung tình phát quang

Tên sát thủ đã quá sơ hở và để lại dấu vết tố cáo tội ác của chính mình. 😌

  Bựa nương (bộ mới) phần 117: Trung tình phát quang