Saturday, February 18, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 121: Thượng đế cũng cạn lời

Đây có lẽ là thiếu sót của thượng đế khi tạo ra một người đàn ông.

 Bựa nương (bộ mới) phần 121: Thượng đế cũng cạn lời

No comments:

Post a Comment