Tuesday, February 21, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 131: Chostung thông minh

Chú chostung này lại làm tôi nhớ đến chú chó Ran Tan Plan trong truyện cao bồi Lucky Luke. :v

 Bựa nương (bộ mới) phần 131: Chostung thông minh  Bựa nương (bộ mới) phần 131: Chostung thông minh

No comments:

Post a Comment