Tuesday, February 21, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 132: Bút chì và bút bi

Một câu chuyện thấm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc và mang tính ẩn dụ mà không phải ai cũng có thể dễ dàng hiểu được.

 Bựa nương (bộ mới) phần 132: Bút chì và bút bi

No comments:

Post a Comment