Wednesday, February 22, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 135: Chuyện nhà xúc xích

Cùng là xúc xích nhưng mỗi nơi lại có cách để làm cho nó thăng hoa khác nhau. :v Hãy tưởng tượng nó không phải là xúc xích mà là một thứ khác xem sao.

 Bựa nương (bộ mới) phần 135: Chuyện nhà xúc xích

No comments:

Post a Comment