Bựa nương (bộ mới) phần 64: Ý kiến của chồng

Có những người chồng rất quan tâm đến vợ, quan tâm đến nỗi mù quáng luôn.

 Bựa nương (bộ mới) phần 64: Ý kiến của chồng