Bựa nương (bộ mới) phần 65: Học sinh bây giờ

Cuộc sống luôn có những ý kiến trái chiều nhau, bạn thuộc tuýp người cổ hủ hay yêu những cái mới?

 Bựa nương (bộ mới) phần 65: Học sinh bây giờ