Bựa nương (bộ mới) phần 68: Há miệng chờ hồng

Đã qua rồi cái thời há miệng chờ sung, bây giờ là thời của hồng, há miệng chờ hồng. :v

 Bựa nương (bộ mới) phần 68: Há miệng chờ hồng