Monday, February 6, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 79: Ám sát tham quan

Thời thế loạn lạc, nông dân è cổ đóng sưu thuế, quan lớn thay vì xem dân như con đỏ lại ra sức vơ vét của cải, ăn từng đồng từng cắc trên mồ hôi vào xương máu của người dân, việc gì đến cũng sẽ đến...

 Bựa nương (bộ mới) phần 79: Ám sát tham quan

No comments:

Post a Comment