Bựa nương (bộ mới) phần 80: Quý ngài yếu đuối

Vẻ ngoài lịch lãm không nói lên được được sức mạnh bên trong.

 Bựa nương (bộ mới) phần 80: Quý ngài yếu đuối