Tuesday, February 7, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 83: 24 giờ phép

Anh lính trẻ có 24h về phép rồi phải quay trở lại quân ngũ, đêm trước khi lên đường, anh và cô bạn gái lâu năm muốn dành cho nhau những thứ tuyệt vời nhất, chuyện gì sẽ xảy ra?

 Bựa nương (bộ mới) phần 83: 24 giờ phép

No comments:

Post a Comment