Bựa nương (bộ mới) phần 86: Cái kết cho anh trai tốt

Anh tai tốt, bạn thân, bạn trai tốt - những cụm từ hoa mỹ dành cho những chàng trai không bao giờ tán đổ người mình yêu. :v

 Bựa nương (bộ mới) phần 86: Cái kết cho anh trai tốt