Sunday, March 12, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 180: Nghệ thuật câu cá

Cách câu cá không cần mồi, cá dù phơi bụng nhưng thịt vẫn tươi và trên hết vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. :v

 Bựa nương (bộ mới) phần 180: Nghệ thuật câu cá

No comments:

Post a Comment