Sunday, March 12, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 181: Xe đạp teen

Và chiếc xe đạp nơi ấy như theo anh trong giấc mơ, và chiếc xe đạp năm ấy như theo anh trong giấc mơ... anh vẽ lên chiếc xe đạp nè, vẽ trái tim tụi mình nè, từng vong quay khắc tên hai chúng ta...

 Bựa nương (bộ mới) phần 181: Xe đạp teen

No comments:

Post a Comment