Monday, March 13, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 182: Đệ nhất cung thủ

Cung thủ có đệ nhất nhưng không phải lúc nào cũng là nhất, sai 1 ly là đi 1 dặm ngay. :v

 Bựa nương (bộ mới) phần 182: Đệ nhất cung thủ

No comments:

Post a Comment