Sunday, March 26, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 214: Ống nước bị hỏng

Thật ra trong một ngôi nhà có khá nhiều đường ống nước bị hỏng, kể cả tự nhiên lẫn nhân tạo.
Bựa nương (bộ mới) phần 214: Ống nước bị hỏng

No comments:

Post a Comment