Monday, March 27, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 1: Dùng mèo trả thù

Đang đùa giỡn với chú mèo cưng của mình, Củ Cải bị Kim Chi cằn nhằn, hãy xem Củ Cải đã trả thù tàn độc như thế nào. :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 1: Dùng mèo trả thù

No comments:

Post a Comment