Friday, March 31, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 18: Món quà lạ lùng

Củ Cải đi rừng gặp được cô cán bộ Y tế tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch và được tặng 2 món quà lạ lùng, đó là gì?

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 18: Món quà lạ lùng

No comments:

Post a Comment