Wednesday, April 5, 2017

Bựa nương (bộ mới) phần 218: Khẩu súng giả

Những chuyện xảy ra không như những gì tưởng tượng, cũng không giống như những gì mình suy nghĩ.
Bựa nương (bộ mới) phần 218: Khẩu súng giả

No comments:

Post a Comment