Saturday, April 1, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 23: Nặn bài

Giây phút hồi hộp nhất khi chơi bài chính là lúc "nặn" quân bài cuối cùng. Nhưng đỏ bạc đen tình có phải đúng như trường hợp này không? :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 23: Nặn bài

No comments:

Post a Comment