Sunday, April 2, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 26: Họa sỹ tài ba

Là một người hoạ sỹ chân chính thật khó, nhất là hoạ sỹ vẽ tranh khoả thân. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 26: Họa sỹ tài ba

No comments:

Post a Comment