Sunday, April 2, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 27: Hình dạng "cái ấy" (2)

Quỹ đạo khôn lường của quả bóng thể hiện hình dáng của "cái ấy", rất đơn giản và dễ hiểu. :3

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 27: Hình dạng "cái ấy" (2)

No comments:

Post a Comment