Monday, April 3, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 30: Cái nhìn thiện cảm

Giữa hàng trăm kiểu nhìn khác nhau, thì kiểu nhìn nào thiện cảm nhất? Kiểu nhìn nào phản cảm nhất? :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 30: Cái nhìn thiện cảm

No comments:

Post a Comment