Monday, April 3, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 31: Cẩn thận hiểu lầm

Đôi khi thấy nó rất bậy bạ nhưng nó không phải như những gì chúng ta đang nghĩ. :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 31: Cẩn thận hiểu lầm

No comments:

Post a Comment