Wednesday, April 5, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 34: Hai nháy

Không phải ai cũng đủ sức khoẻ để làm liên tiếp 2 lần, ngay cả trâu bò cũng chỉ một lần rồi gục thôi, truyện bựa Hàn Quốc mà. :v

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 34: Hai nháy

No comments:

Post a Comment