Wednesday, April 5, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 35: Cách nhìn sự vật

Cách nhìn sự vật, sự việc và hiện tượng trong kim chi cu cai bo moi sẽ giúp chúng ta yêu đời hơn rất nhiều. :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 35: Cách nhìn sự vật

No comments:

Post a Comment