Friday, April 7, 2017

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 42: Dán ảnh thần tượng

Ai mà không từng dán ảnh thần tượng của mình lên tường đâu? Hãy cho tôi xem cánh tay của các bạn! :v

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 42: Dán ảnh thần tượng

No comments:

Post a Comment